Kā aprēķināt nepieciešamo apgaismojumu?

Apgaismojums
Apgaismojums E ir gaismas plūsma Φ, kas krīt uz virsmas laukuma S vienību. Apgaismojumu mēra luksos lx, kur  1lx=1lm/1m2.
E=ΦS
 
Jo lielāks ir ķermeņu apgaismojums, jo lielāka ir no ķermeņiem atstarotā gaismas plūsma, kas dod mums lielāku iespēju ķermeņus redzēt.
Lai varētu nodrošināt optimālus darba apstākļus, tad dažādās vietās tiek noteiktas apgaismojuma normas.
Piemērs:
Apgaismojuma normas, kas jāievēro, ierīkojot mākslīgo apgaismojumu ar kvēlspuldzēm. Minimālā apgaismojuma normas dažādās vietās:
Vieta
Apgaismojuma norma, lx
Pagalmi, pazemes pārejas un citas vietas, kur cilvēki neuzturas ilgstoši
20
Lifti, garderobes un dzīvojamās istabas grīda
100
Skolas klase
300
Mākslas darbu un rasēšanas darbu telpas
750
Darba virsma juvelierizstrādājumu un pulksteņu darbnīcā
1000
 
Ķermeņu apgaismojums E ir tieši proporcionāls gaismas avotu stiprumam I un apgriezti proporcionāls gaismas avota atrašanās attāluma R kvadrātam līdz apgaismojuma virsmai.
Apgaismojumu tieši zem gaismas avota aprēķina pēc formulas:
E=IR2
Jo stiprāks ir gaismas avots, jo labāk ir apgaismoti ķermeņi. Jo tālāk atrodas ķermenis no gaismas avota, jo vājāk tas tiek apgaismots.
Parasti mākslīgiem gaismas avotiem virsū uzliek kupolu, lai novirzītu gaismu noteiktā virzienā. Tādēļ vislielākais apgaismojums ir tieši zem gaismas avota. Ja apgaismojamā virsma neatrodas tieši zem gaismas avota, tad apgaismojuma lielumu ietekmē arī krišanas leņķis α, kādā gaisma krīt no gaismas avota līdz apgaismojamai virsmai.
E=IR2cosα
Jo lielāks ir krišanas leņķis α , jo vājāks ir apgaismojums.
Atceries, ka šajā gadījumā attālums no gaismas avota līdz apgaismojamai virsmai nav vienāds ar gaismas avota atrašanās augstumu!
Ja darba virsmu apgaismo vairāki gaismas avoti, tad kopīgais apgaismojums ir visu atsevišķo gaismas avotu radīto apgaismojumu summa.
 
Piemērs:
Spuldze, kuras gaismas stiprums ir 160 cd, atrodas 1,4m augstumā tieši virs galda. Cik lielu apgaismojumu rada spuldze?
E=IR2=1601,42=81,6lx
Piemērs:
1,8 m augstumā tieši virs apaļa galda atrodas spuldze, kuras stiprums ir 120 cd. Gaismas krišanas leņķis pret galda malu ir 30 grādi. Cik liels ir apgaismojums galda malā?
1) aprēķina attālumu no gaismas avota līdz galda malai:
R=hcosα=1,8cos30°=1,80,866=2,08m
2) aprēķina apgaismojumu uz galda malas:
E=IR2cosα=1202,082cos60°=1200,54,3264=13,9lx
Piemērs:
Ar cik lielu gaismas stiprumu ir jāizvēlas spuldze, lai to novietojot 2,5 m virs galda, tā radītu 300 lx apgaismojumu tieši zem spuldzes.
E=IR2;I=ER2=3002,52=1875cd
 
Atsauce:
E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, I. Vilks Fizika 12. klasei. Lielvārds 2008
http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_12/default.aspx@tabid=3&id=230.html
http://www.uzdevumi.lv/p/fizika/12-klase/apgaismojums-un-atteli-apgaismojums-9195/re-42bb8ac9-d8c5-43bd-99bf-c5c1b1634a0e