Privātuma politika

 Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "i-Light.lv", reģistrācijas numurs: 40103561417, juridiskā adrese: Brīvības gatve 195-22, Rīga, LV-1039 ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu privātuma politikas principiem.

 

1) Datu apstrādes apjoms
Mēs, SIA "i-Light.lv" apņemamies uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai. Mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietojam visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi, uzkrājam un apstrādājam personas datus tikai mūsu pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis datu subjekts, tas ir nepieciešams mūsu un datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

2) Datu aktualizācija
SIA „i-Light.lv” apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.
Nepieciešamības gadījumā datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

3) Datu drošība un izmantošana
Ja klients ir nolēmis reģistrēties vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un telefona numuru.

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros.

Uzkrātos klienta personas datus mēs apstrādājam, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu mums uzlabot vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem; pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

4) Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē
Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu esot tiešsaistē, mums ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu. Tas ļauj mums nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

5) Sīkdatnes
Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot vietni, taču tas var ierobežot klientam vietnes izmantošanas iespējas.

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam gan „sesijas” sīkdatnes, gan „pastāvīgās” sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes mēs izmantojam, lai izsekotu Jūsu pārvietošanos mūsu tīmekļa vietnē.

Sesijas sīkdatnes tiek dzēsti no Jūsu datora mirklī, kad aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgās sīkdatnes saglabājas Jūsu datorā līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti vai līdz tie sasniedz kādu noteiktu izbeigšanās termiņu.

6) Trešās puses
Mēs nenododam personas datus trešajām personām, izņemot, kad tas nepieciešams komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Personas dati tiek nodoti tikai mūsu piegādātājiem, lai īstenotu attiecīgo sadarbību un pieprasām no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi.

7) Piekļuve personas datiem
Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, mēs informēsim datu subjektu par:
- personas datiem, ko SIA „i-Light.lv” apstrādā attiecībā uz konkrēto personu;
- datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
- mērķus, kuru sasniegšanai personas dati tiek apstrādāti;
- un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

Mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus un informēsim klienta personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Mēs esam tiesīgi ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

8) Personas datu rediģēšana vai dzēšana
Nepieciešamības gadījumā datu subjekts ir tiesīgs grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.
Gadījumā, ja lietotājs vēlas attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus no servisa vai tam radušies kādi jautājumi par savu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums - SIA „i-Light.lv” pa e-pastu: veikals@i-Light.lv vai zvanot pa tālruni +371 22331877

9) Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā
Šie privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami SIA „i-Light.lv” tīmekļa vietnē www.i-Light.lv un tiek piemēroti no publiskošanas datuma.