Distances līgums

Pircējs - fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.i-Light.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.i-Light.lv iegādātās preces klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

Pārdevējs – SIA i-Light.lv, Reģ, Nr. 40103561417, adrese Brīvības gatve 195, Rīga, LV-1039

Vietne – www.i-Light.lv

Veikals – tirdzniecības telpas Brīvības gatvē 195, Rīgā, LV-1039

Prece / pakalpojums - materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.

Šie Vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir preces/pakalpojuma pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa un nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preces piegādes noteikumus un nosacījumuspasūtījuma atcelšanas kārtību un Preces atgriešanas noteikumus, naudas atmaksas noteikumus, strīdu risināšanas noteikumus.


Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē.
Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt Vietnē norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju skaitās noslēgts no brīža, kad Klients, izvēlējies Preces, ievietojis tās savā preču grozā, norādījis piegādes adresi un iepazinies ar noteikumiem, pasūtījuma apstiprinājuma logā atzīmējot "Distances līgums ir izlasīts un es piekrītu tā nosacījumiem”.

Pievienojot pasūtījumu grozā un izvēloties apmaksu rēķinu, klientam ir jāpiekrīt distances līguma noteikumiem. Attiecīgais pasūtījuma numurs tiks norādīts arī rēķinā, lai saglabātos piekrišana distances līgumam.
Pasūtījuma apstiprinājums tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

Piegādes noteikumi un nosacījumi

Klients, veicot preču pasūtījumu, var izvēlēties saņemšanas veidu

 1. Piegāde ar Omniva pakomātu starpniecību visā Latvijā: - 3,29

 2. Piegāde uz Pārdevēja veikalu – bezmaksas

 3. Piegāde uz Circle K degvielas uzpildes stacijām, kuras nodrošina paku saņemšanu – 2,99EUR

 4. Piegāde ar kurjeru – atkarībā no pasūtījuma kopējā svara:

  līdz 1kg – 3,99EUR

  līdz 2kg – 4,11EUR

  līdz 3kg – 4,24EUR

  līdz 4kg – 4,36EUR

  līdz 5kg – 4,60EUR

  līdz 10kg – 5,20EUR

  līdz 200kg – 5,93EUR

Ar kurjeru un/vai pakomātu starpniecību preču piegāde tiek īstenota 2 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci un Klientam nosūtīts apstiprinājums uz e-pastu vai sms veidā, ka pasūtījums ir saņemts un prece ir Veikalā.

Preces saņemšana veikalā ir iespējamā 1 dienā pēc apmaksas saņemšanas un apstiprinājuma nosūtīšanas Klientam, ja prece ir pieejama VeikalāPar prece pieejamību Pārdevējs informē klientu 1 dienas laikā.

Preču piegādes izmaksas nav iekļautas norādītajā Preču cenā. Lai noskaidrotu precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas, ievietojiet virtuālajā grozā visas Preces un dodieties uz “Grozs”. Izvēloties piegādes vietu, sistēma norādīs precīzas pasūtījuma piegādes izmaksas.
Ja pasūtījumā ir vairākas Preces un tās netiek piegādātas vienlaicīgi, par to iepriekš brīdinot Klientu, tiek aprēķināta atsevišķa maksa par katru piegādi.

Pasūtījuma apmaksu Klients veic:

 1. ar bankas maksājumu karti - apmaksāt ar karti būs iespēja pēc e-rēķina saņemšanas;

 2. ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu, norādot pasūtījuma numuru;

 3. veic apmaksu Veikalā.


Klientam ir jāveic apmaksa Pārdevējam 1 (vienas) darba dienas laikā.

Pārdevējs apņemas piegādāt Klientam Preces, ievērojot Preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Ja preču piegāde kavējas neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu un atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot visus jautājumus par Preču piegādi.

Gadījumos, kad Klients saņemot Preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās Preces vai Preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.


Atgriešanas noteikumi

Preču apmaiņa, atgriešana un labojumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr. 255 "Par distances līgumu".

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli e-pastā veikals@i-Light.lvAtteikuma veidlapu var lejuplādēt šeit.

Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā un pilnā komplektācijā.

Preces var samainīt pret citām Precēm, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums, tās netika lietotas un / vai tika sabojātas un / vai tās nav zaudējušas savu izskatu.

Klienta pienākums ir 5 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Atgriežamās preces Pircējam jānogādā pēc adreses: Brīvības gatvē 195, Rīga, LV-1039 un tām ir jābūt pilnā komplektācijā.

Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu. Pārdevējs par preci samaksāto naudas summu atgriež 7 kalendāru dienu laikā no Preces atgriešanas brīža. Pārdevējs patur savas tiesības neatmaksāt Preces un pakalpojuma samaksu tikmēr, kamēr Klients nebūs preci atgriezis vai iesniedzis par Preces nosūtīšanu apliecinošus dokumentus.

Pārdevējs patur tiesības Klientam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.


Strīdu risināšanas noteikumi

Visus strīdus, kas radīsies starp Klientu un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi veikals@i-Light.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Brīvības gatve 195-22, Rīga, LV-1039. Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze