Garantija un Jūsu datu drošība

Informācija par garantiju un Jūsu datu drošību

Garantija

Interneta veikalā www.i-Light.lv (turpmāk "Veikalā") piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija, kuras ilgums norādīts katras preces aprakstā, ja šāda informācija nav atrodama, lūgums konsultēties ar veikala pārdevēju par garantijas periodu konkrētajai precei.

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, ziņojiet mums sadaļā Sazināties ar mums norādīto adresi. Ja remonts būs nepieciešams, preci ar apmaksu apliecinošiem dokumentiem sūtiet uz Veikalu. Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas nosacījumi.

 1. Garantija neattiecas uz preces mehāniskiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies uzstādīšanas procesā.
 2. Garantijas remonts netiks veikts produktiem, kas bojāti ūdens ietekmē, ja tiem specifikācijā nebūs norādīts attiecīgās IP klases izturība.
 3. Ražotājs tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas.
 4. Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 5. Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties

 Mēs augstu vērtējam Jūsu privāto datu drošību. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

 • Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
 • Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai. 
 • Svarīgi: Pārbaudiet, vai saņemtajā pasūtījuma apstiprinājumā norādīta sekojoša informācija maksājuma veikšanai:


  Nosaukums: i-Light.lv, SIA
  PVN reģ. nr.: LV40103561417
  Norēķinu konti:
  "Swedbank" AS
  Konts: LV50HABA0551033468579
  vai
  “Citadele banka” AS
  Konta nr.: LV12PARX0013535670001

 • Ja konstatējat kādas nesakritības, lūdzam nekavējoties mūs par to informēt.